Désistement

Cette page n'est pas disponible dans votre langue, nous nous excusons pour ce désagrément.

Garage Vandendriesch BVBA besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Garage Vandendriesch BVBA niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie actueel, correct en volledig is.

Garage Vandendriesch BVBA behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Wanneer Garage Vandendriesch BVBA verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal zij na melding hiervan aan de webmaster webmaster@vandendriesch.be overgaan tot verbetering of aanvulling.

Sommige juridische teksten zijn beschikbaar op de website. Daar het niet mogelijk is de authentieke weergave van een officiële tekst te waarborgen, herinneren wij eraan dat enkel de teksten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad geldig zijn. Garage Vandendriesch BVBA kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website.

Deze site bevat ook links naar andere websites. Garage Vandendriesch BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de huidige of toekomstige inhoud van deze sites, noch voor de inhoud van externe sites die een link maken naar de site van Garage Vandendriesch BVBA.

PRIVACY STATEMENT

Garage Vandendriesch BVBA hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. Hoewel de meeste informatie op of via de website beschikbaar is zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

COPYRIGHT

Copyright 2018 Garage Vandendriesch BVBA. Alle rechten voorbehouden

De teksten, afbeeldingen, lay-out en andere items op deze site zijn onderworpen aan een copyright en de bescherming van het intellectuele eigendom. Deze objecten mogen niet voor verspreiding worden gekopieerd, ze mogen niet worden gewijzigd noch op een andere website worden geplaatst of in gelijk welke andere vorm worden gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Garage Vandendriesch BVBA.

Conseil du mois

La Batterie

Il faut parcourir un minimum de kilomètres pour recharger correctement une batterie. Faire le tour du pâté de maisons ne suffit pas lorsque la batterie est plate. Il vaut mieux parcourir 20 à 40 km, de préférence sur autoroute.

Heures d'ouverture

Lu De 07.30 à 18.30 heures
Ma De 07.30 à 18.30 heures
Me De 07.30 à 18.30 heures
Je De 07.30 à 18.30 heures
Ve De 07.30 à 18.00 heures
Sa De 08.00 à 12.00 heures

Vue détaillée

Contact

Questions, commentaires, informations, ...

Adresse:Chaussée de Malines 52
Lieu: 1970 Wezembeek-Oppem
Téléphone: +32 2 731 05 63
FAX: +32 2 731 50 71
TAV: BE0543.502.678
E-mail: info@vandendriesch.be